Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az

Leskovics Pirotechnika Kft

Székhely: 5720 Sarkad, külterület hrsz.: 0961/8

Levelezési cím: 5711 Gyula, Fehér-Körös utca 15.

Cégjegyzékszám: 04-09-005057

Adószám: 12537714-2-04

Cégjegyzéket vezető bíróság neve: Gyulai Törvényszék Cégbírósága

(a továbbiakban: Üzemeltető) és Ön, mint a weblapot használó vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket.

1. Általános rendelkezések

1.1 Jelen ÁSZF az Üzemeltető és a Vásárló között létrejövő szerződés olyan általános szerződési feltételeit jelenti, amelyet a Vásárló a weblapon böngészéssel, a közzétett termékek (a továbbiakban: Katalógus) megtekintésével kifejezetten elfogad, és magára nézve kötelezőnek ismer el, valamint amelyeket mind az Üzemeltető, mind a Vásárló köteles figyelembe venni és betartani.

1.2 Az Üzemeltető bármikor, előzetes értesítés, vagy a Vásárló hozzájárulása nélkül jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosítás a weblapon történő közzétételével lép hatályba, és hatályba lépését követően mind az Üzemeltetőre, mind pedig a Vásárlóra nézve kötelező erővel bír. Az Üzemeltető által nyújtott bármely szolgáltatás igénybe vétele és használata, avagy a Katalógus bármely elemének megtekintése a módosított szabályzat elfogadását jelenti.

2. A weblap tartalma

2.1 Az Üzemeltető által a weblapon közzétett tartalmak kizárólag tájékoztató jellegűek, amelyek valóságáért, helyességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, valamint a tartalom felhasználásával, alkalmazásával összefüggésben keletkezett károkért, kellemetlenségekért, vagy bármilyen hátrányos következményekért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal, felelősségét mindenre kiterjedően teljes egészében kizárja.

2.2 A Katalógusban található termékadatok, fotók, leírások az Üzemeltető tulajdonát képezik, ezért azok összegyűjtése, lementése, tárolása csak az Üzemeltető előzetes engedélyével lehetséges. A megjelenített képek illusztrációk eltérhetnek a valóságtól.

2.3 Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azon weblapok tartalmáért és a tartalom által esetlegesen okozott hibákért, károkért vagy kellemetlenségekért, amelyeknek megnyitását a weblapon elhelyezett linkek teszik lehetővé.

2.4 Az Üzemeltető nem vállal felelősségét a kibérelt termék nem rendeltetésszerű használata, a termék kezelési és használati útmutatójában leírtak be nem tartása, különösen a termék megrongálása esetén. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az olyan meghibásodásért, amelynek oka a termék átadását követően keletkezett (pl. rossz tárolás miatt, vagy helytelen használat miatt).

3. Regisztráció

A vásárlás nincs regisztrációhoz kötve, azonban a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat kötelező megadni (számlázási név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím).

Fiók regisztrálása esetén ezen adatokat nem szükséges minden megrendelés leadásakor begépelni, a webshop rögzíti őket. A regisztráció elküldésével a Vásárlónak a jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadni az ÁSZF-ben és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. A regisztráció sikeréről a webáruház e-mailben tájékoztatja a Vásárlót.

A regisztráció során külön számlázási és magyarországi szállítási cím is megadható. A szállítási cím minden egyes vásárlás során módosítható, és ha a regisztráció során megadott cím nem egyezik meg a későbbi szállítás címével, úgy a Vásárló a megrendelés során módosítani tudja, és eltérő címet tud megadni.

A webáruház a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Az üzemeltetőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az üzemeltetőnek felróható okból hozzáférhetővé válik.

A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Fiókom menüpontban van lehetőség.

4. Megrendelés folyamata

A webáruház online katalógusként üzemel. Vásárlónak lehetősége van a webáruházban böngészni, illetve a kereső segítségével az általa megvásárolni kívánt termékre rákeresni. A webáruház menüpontban kategóriákra bontva jelennek meg a termékek és a kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája megjelenik. A Vásárló a termékek nevére kattintva tájékozódhat a termék jellemzőiről, áráról.

A megvásárolni kívánt terméket a Vásárló a „Kosárba teszem” gomb segítségével tudja a bevásárlókosárba helyezni, a termék adatlapon pedig a megvásárolni kívánt mennyiség is beállítható, amit a Vásárló később a kosár felületen is módosítani tud. Vásárló a kosár tartalmát a „Kosár” ikonra kattintva bármikor megtekintheti anélkül, hogy megrendelését leadná.

5. Pénztár

A kosárból a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva megjelenik a pénztár. Itt kell megadni a számlázási adatokat, illetve a szállítási címet, amennyiben az eltérő.

A webshopból csak kiszállítással lehet rendelni, részletek a szállítási feltételek menüpontban.

Fizetési módok:

  • Utánvéttel bankkártyával: kiszállításkor érintésmentes fizetőségi lehetőséget biztosító bankkártya terminállal
  • Utánvéttel készpénzben: kiszállításkor készpénzben is lehet fizetni, kérjük ezt az opciót csak akkor válassza, ha más megoldás nem megoldható. Ebben az esetben a megrendelés pontos összegét készítse elő.

 Az ÁSZF elfogadása után a „Megrendelés elküldése” gombbal adhatja le rendelését.

6. Termékek ára

A webshopban a minimális rendelési érték 3.000 Ft.

A megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és megrendelést visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz, beleértve a szállítás/átvétel díját is.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően, bárki számára felismerhető módon, hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (0 Ft). Ilyen esetekben az üzemeltető nem köteles a terméket a hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibásan feltüntetett ár esetén az üzemeltető a rendelés visszaigazolását követően, vagy azt megelőzően ajánlja fel, a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét.

7. Termékek jellemzői

A termékek csomagolása tartalmaz minden olyan tájékoztatást, amelyek az adott termék jellemzőire, összetételére, felhasználására vonatkoznak. A Vásárló a termék átvételét követően, a helyes felhasználás, egészségügyi problémák elkerülése érdekében ezen tájékoztatást – saját és mások biztonsága érdekében – elolvasni és megismerni köteles. A webshopban lévő termékfotók eltérhetnek az aktuálisan elérhető és kiszállításra kerülő termékek csomagolásától.

8. Helyettesítő termékek

A webshopban elérhető termékek köre eltérhet a nagykereskedésekben található választéktól, raktárkészlettől. Ha a Vásárló által kiválasztott termék(ek) nem áll(nak) rendelkezésre, az üzemeltető igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy olyan terméket ajánljon fel a hiányzó termék helyett, amely tulajdonságát, árát tekintve a lehető legnagyobb mértékben alkalmas arra, hogy a hiányzó terméket helyettesítse. A helyettesítő termék kiszerelése és márkája eltérhet a Vásárló által kiválasztott termék árától, kiszerelésétől és márkájától. A kiszállítás napján a Vásárló e-mail-t kap, amely tartalmazza a lehetséges helyettesítő termék és a kiszállítás napján nem elérhető, ezért kiszállításra nem kerülő terméket is.

A Vásárló nem köteles a helyettesíthető termék átvételére, azok átvételét és kifizetését minden hátrányos következmény nélkül megtagadhatja. A helyettesítő termék visszautasítása esetén, ha a megrendelés összege előzetesen kifizetésre került átutalással, úgy az üzemeltető a termék átvétel megtagadásának napjától számított legkésőbb 3 napon belül visszatéríti a Vásárlónak a helyesbített számla alapján azon termékek összegét, melynek kiszállítását teljesíteni nem tudta és a Vásárló a helyettesítő terméket nem fogadta el.

9. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

A Vásárló által elküldött megrendelés beérkezését az üzemeltető automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által megadott adatokat (név, email cím, telefonszám, számlázási és szállítási információk stb.), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, árát, szállítási/átvételi díjat és a fizetendő végösszeget. Ezen automatikusan generált e-mail nem minősül a megrendelés visszaigazolásának, ez mindössze a megrendelés beérkezésének tényét igazolja. Üzemeltető ezt követően – legkésőbb a kiszállítás napjáig – megküldi a Vásárló részére a megrendelés visszaigazolását, mely a Vásárló által kiválasztott szállítási címet és időpontot is tartalmazza.

A megrendelés és annak visszaigazolása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

10. Számla

Az üzemeltető a megrendelésről elektronikus számlát állít ki, melyet kiküld a megrendelő e-mail címére.

11. Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

  1. a) terméknek,
  2. b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
  3. c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  4. d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni e-mail útján az üzemeltető részére.

12. Szavatosság és jótállás

12.1 Kellékszavatosság

Vásárló az üzemeltető hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés keretében vásárolt új termék vásárlása esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az üzemeltető számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az üzemeltető költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az üzemeltető adott okot. Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Vásárló közvetlenül az üzemeltetővel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket az üzemeltetőtől vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ha az üzemeltető bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

12.2 Termékszavatosság

A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – az 12.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti. Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

13. Vegyes rendelkezések

5.1 A Vásárló a weblapon böngészéssel tudomásul veszi és elfogadja, hogy a termékek csomagolása a weblapon feltüntetett képtől eltérő is lehet.

5.2 A weblap használata során létrejött szerződések tartalmára, az Üzemeltető és a Vásárló jogaira és kötelezettségeire a magyar jog irányadó. A weblap használata során létrejött szerződésekkel összefüggő jogviták elbírálására hatáskörtől függően a Gyulai Járásbíróság.

5.3 Az Üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy a weblap, illetve, a szolgáltatás bármely részét előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse.